xx
Zrównoważony rozwój

Dbamy o ludzi, którzy tworzą nasze produkty, o ludzi, którzy z nich korzystają oraz o świat, w którym żyjemy.

Udowodniliśmy, że pomiędzy budowaniem ekonomicznym i ekologicznym należy postawić znak równości. Nasz klimat się zmienia. Zasoby ropy i gazu kurczą się. Potrzebujemy znaczącej redukcji gazów cieplarnianych. Co więcej, podniesienia efektywności energetycznej budynków wymagają dyrektywy unijne. Dotyczy to zarówno poprawy efektywności budynków nowoprojektowanych, ale także tych istniejących. Izolacja budynku Knauf Insulation w ECOSE® Technology znacząco ogranicza straty ciepła poprzez piwnice, podłogi, ściany i dach, poprawia komfort mieszkania oraz wpływa na zwiększenie wartości nieruchomości.

Zrównoważone produkty

Wszystkie produkty z wełny mineralnej firmy Knauf Insulation są z natury przyjazne dla środowiska - posiadają wysoką zawartość materiałów wtórnych i odnawialnych, a także oszczędzają setki razy więcej energii niż zużywa się do ich produkcji. Izolacje produkowane w ECOSE® Technology to ekologiczne produkty, ponieważ:

  • są produkowane z naturalnie występujących i/lub wtórnych surowców przy wykorzystaniu biotechnologii łączenia włókien bazującej na naturalnych komponentach, wolnej od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatku sztucznych barwników oraz substancji rozjaśniających przyczyniają się do poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków ze względu na wyeliminowanie formaldehydu i fenolu z procesu produkcji, 
  • wytwarzane są z zastosowaniem spoiwa o 70% mniej energochłonnego niż spoiwa tradycyjne, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, 
  • zapewniają obniżoną emisyjność procesu produkcyjnego, zmniejszają oddziaływanie na środowisko pracy i poprawiają charakterystykę środowiskową budynków, w których są zastosowane; 
  • są konkurencyjne cenowo w porównaniu z tradycyjną wełną mineralną, co sprzyja zwiększeniu zainteresowania produktami zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

W naszym raporcie „Knauf Insulation Sustainability" możesz przeczytać o  osiągnięciach, postępach w realizacji naszych celów i inicjatywach, które podejmujemy w celu zwiększenia naszego pozytywnego wpływu.

Zrównoważona produkcja

Sektor budowlany wytwarza około 1/3 wszystkich odpadów na świecie, z których większość trafia na wysypiska śmieci. W Knauf Insulation wiemy, że nie musi tak być. W procesie produkcji wełny szklanej i skalnej możliwe jest ponowne zastosowanie różnego rodzaju materiałów. W rzeczywistości około 1/3 surowców wykorzystywanych w naszej produkcji to odpady z innych branż. 

W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty, materiały oraz surowce powinny być wykorzystane tak długo, jak to możliwe - i ponownie wykorzystywane w jak największym stopniu, gdy osiągną koniec okresu użytkowania. Wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowanie
.

Zapewniamy trwałe rozwiązania dla domów i budynków, które można poddawać recyklingowi w nieskończoność. Do produkcji naszych wyrobów używamy naturalnego surowca