WARTOŚCI KNAUF

Zobowiązanie "Jestem Knauf" to część wszystkiego, co robimy jako firma w Knauf Insulation oraz w całej naszej rodzinie - Grupie Knauf. To nasza kultura pracy oparta na solidnych wartościach, dzięki który realizujemy misję i wizję naszej firmy:

 • Menschlichkeit
 • Partnerstwo
 • Zaangażowanie
 • Przesiębiorczość

 

Menschlichkeit
Menschlichkeit
 • Jesteśmy odpowiedzialni społecznie
 • Pełnimy ważną rolę w rodzinie Knauf
 • Tworzymy wyjątkowy zespół i jednocześnie społeczność firmy Knauf
 • Kierujemy się uczciwością i darzymy szacunkiem
PARTNERSTWO
 • Jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje
 • Inicjujemy i angażujemy się w nowe pomysły
 • Darzymy się zaufaniem i lojalnością
 • Jesteśmy jednym zespołem
PARTNERSTWO
ZAANGAŻOWANIE
ZAANGAŻOWANIE
 • Cieszy się dążeniem do bycia najlepszymi
 • Rozwijamy siebie i innych
 • Sięgamy po więcej
 • Bierzemy na siebie odpowiedzialność i zachęcamy do odpowiedzialności
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • Myślimy i pracujemy poza schematami
 • Wprowadzamy zmiany i innowacje
 • Jesteśmy pragmatyczni i podejmujemy skalkulowane ryzyka
 • Wykazujemy się inicjatywą i ważne są dla nas jej wyniki
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Jestem Knauf mówi o nas. Naszej kulturze i solidnych wartościach.
Knauf Insulation