Folia paroizolacyjna

Akcesoria Homeseal LDS

System Homeseal od Knauf Insulation w połączeniu z izolacją cieplną z wełny mineralnej stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony
cieplnej i wilgotnościowej poddasza. Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat,minimalizuje straty ciepła i ryzyko kondensacji pary wodnej
w przegrodzie.

Czym jest folia paroizolacyjna?

Paroizolacja to zwykle warstwa o niewielkiej grubości, która zabezpiecza przegrody przed swobodnym przepływem pary wodnej. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wilgotność powietrza wynosi 50-60 %. W miejscach, gdzie mamy podwyższoną ilość pary wodnej takich jak kuchnie, łazienki i pralnie wilgotność i ciśnienie pary wodnej są wyższe. Para wodna przechodzi na zasadzie dyfuzji z pomieszczeń o większej wilgotności do tych o mniejszej wartości wyrównując ciśnienie i nasycenie powietrza. Podobnie proces ten wygląda w przegrodach. Zimną para wodna wytworzona w budynku poprzez gotowanie, pranie czy oddychanie przechodzi przez przegrody do zewnątrz. W każdej przegrodzie wykroplenie pary wodnej w dużej ilości jest niekorzystne, ponieważ może powodować obniżenie sprawności termoizolacji czy rozwój grzybów i pleśni. Zawilgocona wełna posiada gorszy parametr przewodzenia ciepła a powstanie mikrobów może zagrozić naszemu zdrowiu.

Warto zatem zwrócić uwagę na prawidłowo zastosowaną i wykonaną paroizolację.

Zastosowanie folii paroizolacyjnej

Paroizolację stosujemy w polskim klimacie zwykle od strony wewnętrznej przegrody. Przy ociepleniu poddasza folia paroizolacyjna stosowana jest przed warstwą wełny, aby para wodna nie dostała się do wnętrza termoizolacji. Paroizolację stosujemy również od wewnętrznej strony ścian szkieletowych zewnętrznych oraz w ścianach wewnętrznych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Dobór odpowiedniej folii zapewni komfort zamieszkania i ograniczy problemy, które mogą być związane z wilgocią.

Rodzaje paroizolacji

Folie paroizolacyjne wykonywane są z tworzyw sztucznych. Zazwyczaj możemy podzielić je na folie polietylenowe, polipropylenowe oraz poliuretanowe. Występują również membrany bitumiczne, kauczukowe, aluminiowe, poliestrowe i poliamidowe lub folie łączące 2 materiały. Z punktu widzenia funkcji folie możemy podzielić na bariery parowe, opóźniacze pary oraz membrany aktywne. Przy barierach parowych ważne jest, aby w pomieszczeniu była sprawna wentylacja. Przy opóźniaczach pary trzeba pamiętać, aby z drugiej strony przegrody zastosować membranę poroprzepuszczalną lub szczelinę wentylacyjną. Membrany aktywne to „inteligentne” folie, które potrafią zatrzymywać i regulować przepływ pary. Przykładem membrany aktywnej może być poliestro-polamidowa membrana HOMESEAL LDS FLEXPLUS, która doskonale sprawdzi się w najbardziej rygorystycznych warunkach.

Folia paroizolacyjna- jak dobrać najlepszą?

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących zarówno membrany paroprzepuszczalne jak i paroizolacyjnie jest parametr Sd. Współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd) to równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza stanowiącej opór dla pary wodnej. Sd wyrażone jest w metrach. Im większa wartość tym większy opór dyfuzyjny.  Dla membrany Knauf Insulation HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS Sd=200 oznacza, że materiał stanowi barierę dla pary wodnej porównywalną do warstwy powietrza o grubości 200 m. Kolejnym parametrem charakteryzującym folie paroszczelne ważnym z punktu widzenia montażu oraz użytkowania jest parametr wytrzymałości na rozrywanie podawany w Niutonach [N]. Knauf Insulation w swoim portfolio posiada 6 folii paroizolacyjnych z których każda posiada wytrzymałość na rozrywanie powyżej 100 N. Najbardziej wytrzymała folia Homeseal dochodzi do wartości 190 N.

Ceny paroizolacji- czy warto oszczędzać ?

Przy wyborze akcesoriów do termoizolacji warto postawić na sprawdzone produkty najwyższej jakości, dzięki czemu będzie się można cieszyć długim i bezproblemowym użytkowaniem budynku. Stosując izolację termiczną Knauf Insulation warto również skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań systemowych i zakupić dedykowane akcesoria: folie, membrany i taśmy Homeseal.