System Homeseal - Homeseal LDS 100

Homeseal LDS 100

Zalety

Bariera parowa wykonana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE),
arkusze o grubości 200 μm i wartości Sd = 100 m.
Paroizolacja zgodna z EN 13984.

Więcej informacji

Logistyka

Specyfikacje

Grubość Długość Szerokość m2/rolkę
0,2 50 2 100
0,2 25 4 100
0,2 12,5 2 25

Do pobrania

Filename
Data
Language

The download url has been copied to your clipboard