Wełna mineralna skalna - PTE

PTE

Zalety

PTE - płyty przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej podłóg pływających na stropach betonowych, gęstożebrowych lub żelbetowych prefabrykowanych. Stanowi doskonałą barierę akustyczną i przeciwpożarową. Produkt zalecany do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu użytkowym do 4 kPa. Płyty należy układać mijankowo, na styk, przy ścianach pionowych należy zastosować dylatację w postaci pasów brzegowych z wełny mineralnej. Przed wykonaniem warstwy podkładowej płyty PTE zabezpieczamy folią izolacyjną.

Więcej informacji

Do pobrania

Filename
Data
Language
Karta techniczna PTE
Copy clipboard icon

Marzec 2020

Polski

The download url has been copied to your clipboard