Wełna mineralna skalna - PTS

PTS

Zalety

Płyty PTS przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej podłóg pływających na stropach masywnych betonowych lub z prefabrykatów żelbetowych oraz na stropach gęstożebrowych. W układzie podłogi pływającej stanowi doskonałą izolację przeciw dźwiękom uderzeniowym i powietrznym. Warstwę nośna podłogi może stanowić suchy jastrych podłogowy w dwóch warstwach. Przy zastosowaniu wylewki cementowej PTS można stosować w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu użytkowym. Dopuszczalne obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej wynosi 5kPa.

Więcej informacji

Do pobrania

Filename
Data
Language
Karta techniczna PTS
Copy clipboard icon

Marzec 2020

Polski

The download url has been copied to your clipboard