Wełna skalna - SmartRoof Base

SmartRoof Base

Zalety

SmartRoof Base - płyty z kamiennej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Stosowany jako spodnia warstwa podkładowa do płyt SMARTroof Top i SMARTroof Normal. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulowane za pomocą klinów spadkowych. Może być również stosowana w układach jednowarstwowych, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

Więcej informacji

Do pobrania

Filename
Data
Language

The download url has been copied to your clipboard