Wełna mineralna skalna - SmartRoof Norm

SmartRoof Norm

Zastosowania

  • smartroof.png

Zalety

SmartRoof Normal - płyty z kamiennej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich z dostępem w konstrukcji jednowarstwowej, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, odporny na czynniki chemiczne, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Możliwe zastosowanie jako wierzchnia warstwa w układzie z płytami SMARTroof Thermal i SMARTroof Base, w zależności od wymaganych i projektowanych parametrów dachu.

Więcej informacji

Do pobrania

Pliki do pobrania

Filename
Data
Language

The download url has been copied to your clipboard