Wełna mineralna skalna - SmartRoof Top

SmartRoof Top

Zalety

SmartRoof Top - płyty z kamiennej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich z dostępem w konstrukcji jednowarstwowej, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Możliwe zastosowanie jako wierzchnia warstwa w układzie z płytami SMARTroof Thermal i SMARTroof Base, w zależności od wymaganych i projektowanych parametrów dachu.

Więcej informacji

Do pobrania

Filename
Data
Language

The download url has been copied to your clipboard