Wełna wdmuchiwana - Supafil Timber Frame

Supafil Timber Frame
Opis

Supafil Timber Frame – wełna mineralna luzem,
aplikowana metodą wdmuchiwania. Wytwarzana
z włókna szklanego bez dodatku spoiwa.
Stosowana do izolacji termicznej poddaszy i ścian,
jak i do domów prefabrykowanych. Posiada
najwyższy możliwy do uzyskania certyfikat jakości
powietrza wewnętrznego Eurofins Gold,
potwierdzający ścisłe ograniczenia w zakresie emisji
chemicznej, co przekłada się na zdrowy klimat
w domu. Supafil to pierwsze na rynku wełny do
wdmuchiwana z oznaczeniem DECLARE.

Cechy techniczne

Wydajność

Symbol
Przewodzenie cieplne 0,034

Do pobrania

a

Filename
Data
Language

The download url has been copied to your clipboard