Wełna drzewna - Tektalan A2-SD

Tektalan A2-SD

Zalety

  • Płyta warstwowa 5mm WW / x mm SW / 5mm WW.
  • Szalunek tracony dla stropów o grubości do 30 cm.
  • Klasa reakcji na ogień A2 (produkt niepalny). 
  • Odporność ogniowa F 180-A.
  • Lambda deklarowana WW λD = 0,07 W/mK. 
  • Lambda deklarowana SW λD = 0,039 W/mK. 
  • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 kPa. 
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty ≥ 15 kPa.
Więcej informacji

Do pobrania

Filename
Data
Language
Blue Angel Tektalan SD
Copy clipboard icon

Październik 2018

Polski

Certyfikat EC Tektalan A2
Copy clipboard icon

Wrzesień 2018

Polski

The download url has been copied to your clipboard