Wełna drzewna - Tektalan A2-SD

Tektalan A2-SD

Zalety

  • Płyta warstwowa 5mm WW / x mm SW / 5mm WW.
  • Szalunek tracony dla stropów o grubości do 30 cm.
  • Klasa reakcji na ogień A2 (produkt niepalny). 
  • Odporność ogniowa F 180-A.
  • Lambda deklarowana WW λD = 0,07 W/mK. 
  • Lambda deklarowana SW λD = 0,039 W/mK. 
  • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 kPa. 
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty ≥ 15 kPa.
Więcej informacji

Do pobrania

Filename
Data
Language

Wrzesień 2018

Polski

Październik 2018

Polski

Wrzesień 2018

Polski

The download url has been copied to your clipboard