WEŁNA SKALNA- MATERIAŁ DO IZOLACJI FASAD ORAZ DACHÓW PŁASKICH

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za prawie 40 % zużycia energii końcowej. Od początku 2021 roku w Polsce zmieniły się postanowienia Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną z najważniejszych zmian dla inwestorów było zaostrzenie współczynników przenikania ciepła dla przegród pionowych i dachu. Dla zewnętrznych ścian budynków mieszkalnych współczynnik przenikania ciepła zmniejszono z U=0,23 W/(m2K) do U=0,20 W/(m2K) a dla dachów i poddaszy z 0,18 W/(m2K) do 0,15 W/(m2K). Jednym z najpopularniejszych materiałów izolujących przed ucieczką ciepła, który ma coraz więcej zwolenników ze względu na swoje właściwości i naturalne pochodzenie jest wełna skalna.

Produkcja wełny skalnej

Wełna skalna produkowana jest z bazaltu, gabro, dolomitu lub kruszywa wapiennego. Czasami dodawane są również produkty z recyklingu takie jak różnorodne brykiety mineralne. W pierwszym etapie pokruszone skały trafiają do silosów dobowych. Następnie transportowane są to pieca, gdzie następuje topienie skał w temperaturze dochodzącej do 1500 °C. Kolejnym etapem, jest proces rozwłókniania i dodawane jest lepiszcze. Dodatkowo w procesie dochodzi do planowanej zmiany kierunku włókien. Następnie wełna trafia do komory polimeryzacyjnej, gdzie następuje utwardzenie lepiszcza. W ostatnim etapie następuje cięcie na wymiar i pakowanie produktu. Ścinki i pozostałości wełny nie są marnowane a trafiają do mielenia i ponownego wykorzystania.

Skalna wełna mineralna jest całkowicie niepalna i klasyfikowana w grupie A1. Technicznie jej włókna są w stanie wytrzymać temperaturę wyższą niż włókna szklane- przekraczającą 1000 °C. Dzięki swoim własnościom, wełna skalna jest stosowana jako materiał izolacyjny oddzielający przejścia i instalacje w strefach o wyższych wymaganiach pożarowych.

Wełna skalna -zastosowanie i dane techniczne

Jednym z istotnych parametrów, który określa produkty termoizolacyjne jest współczynnik przewodzenia ciepła λ mierzony w W/(m·K). Współczynnik ten waha się w granicach 0,034 W/(m·K) do 0,045 W/(m·K). Zasada jest stosunkowa prosta im mniejsza wartość tego współczynnika tym lepsza izolacyjność termiczna materiału. Zwykle produkty o niższym współczynniku λ są bardziej zaawansowane technologicznie i odznaczają się wyższą ceną. Należy jednak pamiętać, że czasami warto zainwestować w termoizolację o lepszych parametrach termicznych zwłaszcza tam, gdzie potrzebujemy z pewnych względów ograniczyć jej grubość. Dodatkowo stosując izolację o niższym parametrze λ i mniejszej grubości zaoszczędzimy na innych materiałach takich jak kołki (krótsze i mniejsza ilość), obróbki okienne w przypadku ścian zewnętrznych czy mniejsze przekroje rusztów pod krokwiami w przypadku docieplenia poddasza.

Gęstość objętościowa produktów z wełny kamiennej może być wyższa niż odpowiedników wykonanych ze szkła. Przedział ten to wartości od 20 kg/m3 do nawet 180 kg/m3. Wełny twarde mogą być stosowane jako ocieplenia stropodachów, elewacji przy metodzie lekkiej mokrej jak również jako podkład dla podłóg pływających.

Wełna skalna ma jeszcze jedną ważną cechę, która zapewnia zdrowy mikroklimat domu. Jest w pełni paroprzepuszczalna co charakteryzuje współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=1. Wartość ta oznacza, że para wodna przechodzi przez wełnę z tą samą prędkością co w warstwie powietrza. Tak dobra paroprzepuszczalność zapewnia szybkie odprowadzenie skondensowanej wilgoci i zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.

Wełna skalna Knauf Insulation 

Knauf Insulation oferuje produkty z wełny skalnej do izolacji fasad od zewnątrz oraz do izolacji dachów płaskich. 

Płyty OUT-THERM z wełny skalnej przeznaczone są do izolacji fasad budynków w systemie ETICS.  

Z kolei płyty Smartroof wykorzystywane są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich. Produkty są hydrofobizowane w całym przekroju, całkowicie niepalne oraz stabilne wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatur. Producent oferuje pełne spektrum grubości poczynając od 30 mm do nawet 200 mm grubości w jednej warstwie i parametrach λ od 0,038 do 0,035 W/(m·K).

Ceny wełny mineralnej skalnej

Dom to inwestycja na długie lata a przy rosnących cenach energii, węgla i gazu warto zainwestować w dobrą izolację termiczną, aby koszt eksploatacji budynku był na niższym poziomie. Relatywnie koszt materiałów termoizolacyjnych w skali budynku nie jest duży, a to właśnie te produkty mają największy wpływ na oszczędność energii w naszym domu. Przy termomodernizacji budynku można również skorzystać z dotacji rządowej w ramach programu „Czyste Powietrze”.