Zalety

OUT-Therm - płyty z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych ocieplonych w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (ETICS). Mogą być zastosowane na wszystkich typach ścian zewnętrznych. Płyty OUT-Therm kleimy do podłoża specjalnie do tego celu przeznaczonym klejem, a następnie kotwimy mechanicznie. Prace ociepleniowe należy wykonywać zgodnie z wymogami Aprobat Technicznych, płyty OUT-Therm posiadają dopuszczenie do stosowania w systemach dociepleń zgodnie z europejskimi wytycznymi ETAG 004.

Więcej informacji

Do pobrania

Filename
Data
Language

Listopad 2019

Polski

The download url has been copied to your clipboard