Budynki gospodarcze

Bezpośredni wpływ na regulację temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń inwentarskich ma proste przełożenie  na wzrost  opłacalności produkcji hodowlanej.

System izolacji budynków gospodarczych tworzą wełna mineralna Knauf Insulation oraz wełna drzewna Heraklith®. Optymalna izolacja cieplna i termowentylacyjna pozwalają na uzyskanie odpowiedniej dla założonej hodowli temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz obiektów inwentarskich. Zapewnienie tych parametrów uniemożliwia rozwijaniu się bakterii chorobotwórczych, grzybów, pleśni, oraz korzystnie wpływa na kondycję zwierząt.
Odpowiednia wilgotność ma bezpośredni związek z temperaturą i prawidłową wymianą powietrza w budynku, a to z kolei ma znaczący wpływ na właściwy rozwój hodowli:  w kurnikach i innych obiektach przeznaczonych do hodowli drobiu, oborach, chlewniach i stajniach.
 

Pobierz broszurę o izolacji obiektów gospodarczych