Dachy zielone

Dachy zielone posiadają wiele korzyści technicznych, ekologicznych oraz ekonomicznych. Pełnią dużą rolę w retencjonowaniu wody opadowej. Do kolejnych atutów należą: wspomaganie termoizolacji budynku oraz pełnienie na terenach zurbanizowanych funkcji terenów czynnych biologicznie. Pozytywnie i symultanicznie oddziałują na budynek, człowieka i środowisko naturalne.

Poprawa warunków klimatycznych przestrzeni zurbanizowanej:

  • dachy zielone pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen
  • zatrzymują kurz i inne zanieczyszczenia powietrza - ok. 200 g kurzu/m2
  • nawilżają i jonizują ujemnie powietrze, a w upalny dzień wyparowują około 0,5 l wody/m2
  • obniżają temperaturę powierzchni dachu, temperatura zielonego dachu jest o ok. 40°C niższa od tradycyjnego dachu.

Podwyższenie parametrów technicznych i trwałości dachu.

Zielony dach przedłuża trwałość konstrukcji dachu. Chroni warstwy dachu przed uszkodzeniem mechanicznym, promieniowaniem UV i wysokimi wahaniami temperatur. Stanowi doskonałą termoizolację dachu, tłumi hałas oraz pełni ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej.

Więcej informacji na temat dachów zielonych Urbanscape

udziela:

Tomasz Waczyński

Project Sales Manager

tel. 509 662 849

e-mail: [email protected]

 

Pobierz broszurę o systemie Urbanscape